Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

forside hefte bytraeforvaltning

Kursus "Beskæring af tykke grene"

hul_tud

SkovByKon har siden midten af 2017 oparbejdet litteratur, indsamlet stammestykker og oparbejdet knastkegler til undersøgelse under mikroskop. I efteråret 2018 kunne derfor udbydes et kursus med ny viden om beskæringens biologi med konkrete anbefalinger - både hvad angår traditionel beskæring samt håndtering af særlig tykke grene med én af 4 forskellige 2-trins beskærings-metoder.

Kurset blev første gang afholdt på Tune Kursuscenter den 30. oktober og på Kolding Landbomuseum den 1. november i 2018. I alt deltog 47 kursister i 2018.

Hovedemnerne på kurset er:

  • Praksisrelevant beskæringsbiologi (råd, indkapsling, kallusdannelse mm)
  • Hvad er den øvre diameter-grænse for traditionel beskæring i forskellige træarter
  • Hvordan forfiner vi vurderingen af det enkelte træ (eller trægruppe)
  • Hvad kan vi gøre, hvis grenen er over kritisk tykkelse (2-trins beskæring)
  • Forskellige metoder til 2-trins beskæring af tykke grene - fordele og ulemper
  • Råd i stamme ved forkert beskæring - risikotræer - rådscanning
  • Prøver af knastkegler og demo af rådscanner

Evalueringen af 2018-kurset

evaluering

43 ud af 47 kursister besvarede et anonymt evalueringsskema. Som det ses i grafen, var der generelt stor tilfredshed med kurset, hvilket blev bekræftet af senere mail-kommentarer. F.eks:

"Kurset var meget fint tilpasset emnet og med god rækkefølge på fakta. Fuld tilfredshed herfra." Jesper Quaade Møller, certificeret træplejer.
 
"Tak for i går. Det var meget lærerigt." Erik Rasmussen, Kirkegårdsleder, Frederikshavn.
 
Tak for et godt kursus. Det var super spændende."  Musse Runov, Landskabsarkitekt, DAB

Gentagelse af kurset i 2019

Kurset blev ud over ledere, planlæggere og landskabsarkitekter stærkt besøgt af praktikere fra flere kommuner og større parkforvaltninger. I lyset af kursets gode modtagelse udbydes kurset igen som vist nedenfor.

     5. marts 2019: Tune Kursuscenter, Greve (syd for København)
     7. marts 2019: Midtjylland (antageligt Randers)

Info om tilmelding til kurset i menuen til venstre.