Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

forside hefte bytraeforvaltning

Om SkovByKon

Hvem er vi?  

Vi er videnskabsmænd/konsulenter med årtiers erfaring fra Københavns universitet og med rod i praktisk skov- og træforvaltning (bl.a. fra egne ejendomme). 

Hvad vil vi ?

Understøtte den professionelle forvaltning af træer og natur i offentlige og private virksomheder gennem rådgivning og planlægningsprojekter.

 

Hvad kan vi ?

Vi råder over forskningsbaseret viden på international niveau indenfor følgende områder: ¨

  • Træpleje (Arboriculture)
  • Naturpleje med særlig fokus på biodiversitet samt natur- og kulturhistorie
  • Skovdyrkning – både naturnær og klassisk skovdyrkning
  • Træers og skoves stabilitet og sikkerhedsaspekter
  • Etablering og pleje af vej- og bytræer
  • Design af bynære, rekreative skove
  • Syn og skønssager vedr. ovennævnte emner

Vi har specialistviden indenfor følgende forskningsdiscipliner: Træarkitektur og rodarkitektur, træers biomekaniske tilpasningsmekanismer, træers degenerationsmekanismer, mykologi (svampelære), skovdyrkningens betydning for stormstabilitet, vedkvalitet og økonomi, økofysiologisk viden om sårheling, frostresistens, vinterhvile, fænologi og reaktionsved og biodiversitet.

 

I 2013 indledtes et frugtbart samarbejde med landskabsarkitekt-tegnestuen Moos-Looft.dk.

Leder og ejer af SkovByKon er Christian Nørgård Nielsen (CNN), som i mange år har undervist og forsket i træers og skoves økologi og drift. CNN fik doktorgraden i 1990.

Nærmere information om CNN i følgende links:

  1. kort sammenfatttet intro (1 side)
  2. videnskabelilg CV
  3. publikationsliste