Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

forside hefte bytraeforvaltning

StockholmLastbil sugerRevitalisering af træer

Meget ofte lider bevaringsværdige træer under et ødelagt vækstmedie. Jorden i byen er ofte komprimeret, eller vi plastrer overfladen til med asfalt, fliser eller brosten lagt i komprimeret stabilt grus. Det meste af regnvandet løber i kloakken og træerne arbejder hårdt for at finde nok vand til overlevelsen. Ofte søger træernes rødder meget langt væk og går ofte i kloakker eller generer på anden måde infrastruktur eller anlæg. Man kan dels forbedre træernes sundhed og nedsætte faren for nedfaldende grene og dels skåne omgivelserne ved at re-vitalisere træerne - det vil sige ved at forbedre træernes vækstmedie tæt på træet. Dette indbefatter næsten altid en hel eller delvis udskfitning af jord samt tiltag til sikring af god vandtilførsel. Der er mange måder at løse disse problemer på. I Sverige arbejder man i reglen med udbedring af rodmiljøet horisontalt, men det i Tyskland ofte sker gennem en udvidelse af rodrummet nedadtil.

En af de kritiske valg ved revitaliseringen er kvaliteten af de ny-tilførte jord. Vi har skrevet en artikel om bytræ-substrater (se materialer+video), men valget afhænger i høj grad af den valgte løsning.

Kontakt CNN for en drøftelse af konkrete muligheder for revitalisering og valg af jord/substrat. CNN har kontakt til anlægsgartnere og entreprenører, som er i sthull i jordenand til at løse opgaven med effektivt udstyr efter de nyeste methoder udvikllet i udlandet.

I stedet for at udskifte ældre og større træer med mindre og dyre træer, vil det ofte være attraktivt at forsøge at genskabe træets sundhed ved at forbedre deres levevilkår. Der er efterhånden en del positiv erfaring på området fra Tyskland, Holland og Sverige.

CNN har i 2016/2017 være involveret i 3 revitaliseringsprojekter og skrevet artikler om henholdsvis degenerationsmekanismer og revitalisering i Grønt Miljø. Se disse artikler under artikler/videoer.

Kontakt os for at få lavet en diagnose af træets degenerationsstadie og potentiale for at leve videre med en målrettet forbedring af dets levevilkår.