Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Byskove - med rekreation som det primære mål

byskov1b

Det er positivt, at vi gennem de sidste 30 år har anlagt mange nye byskove.

Den negative side af historien er, at vi generelt driver byskovene alt for dårligt. Byskovene anlægges og drives i for høj grad på samme måde, som de almindelige skove. For eksempel bør hugsten i byskove føres direkte modsat traditionen i almindelige skove.

 1. Byskoven skal opfylde andre funktioner
 2. Skovdyrkningen skal tilpasses disse forskellige funktioner
 3. Byskoven har mange forskellige typer brugere
 4. Indretningen skal forebygge konflikter
 5. Naturværdier bør målrettes mod skovgæsternes oplevelse
 6. Æstetisk design bør tilgodeses
 7. Der er større krav til tryg og sikker færdsel i byskoven

Kontakt os vedrørende

 • Indledende drøftelser (Hvad er Jeres behov?)
 • Deltagelse i eller oprettelse af kurser
 • Sikkerheden i byskoven
 • Planlægning af Jeres byskovs funktioner (funktionsopdeling eller funktionsintegration)
 • Udlicitering af konkrete plejeopgaver
 • Udarbejdelse af konkrete drifts-retningslinier rettet mod bestemte funktioner, f.eks:

Naturlegeplads
Bevarelse af udvalgte monumentale træer
Oplevelsesmæssig variation i den enkelte bevoksning
Skovrande
Bevarelse af en tæt busk- og bundvegetation
Eller andet.....