Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

forside landskabets sm small2 uden koebdenherAnmeldelser af "Landskabets skjulte muligheder"

 

”..en fortrinlig bog..... en fremragende værktøjskasse .. når man skal indrette sin skov eller sit skovlandskab”

Niels Juhl Bundgaard, Skovtaksator og Skovrider emeritus (Skoven 10/2016)

  

"… stor bog om mulighederne for at skabe naturværdier og oplevelser … masser af relevant og praktisk viden."

 Per Hilbert, tidl. skovrider og sekreatariatsleder for Skovdyrkerforeningerne (Skovdyrkeren 41/2016)

 

…er bogen en glimrende lærebog til de videregående uddannelser inden for skov og landskab”. Nørgård Nielsen informerer og analyserer godt, har et godt overblik, er god til se sammenhænge og god til at bruge andre fagfolk. Alt bliver vendt og drejet uden at det gøres for svært. Billederne er gode og relevante. …….Engagementet er medrivende. ……Vi har fået et nyt standardværk i skov- og naturforvaltningen

Søren Holgersen, redaktør, Grønt Miljø 7/2016

 

Går man med ønske om at eje sin egen skov, eller har man et naturareal og kunne tænke sig at få større udbytte af det, så har du i denne bog et unikt værktøj.....Bogen er fantastisk anvendelig som et opslagsværk i kraft af den skarpe opdeling de forskellige kapitler imellem..... Bogen rummer et væld af god råd til, hvordan man skaber et landskab, hvor hovedvægten lægges på, at brugeren skal få nye oplevelser, når man passerer gennem landskabet......Men det er ikke kun etablering af skov, som bogen omhandler. Også anlæggelsen af søer og vandhuller tages under kyndig behandling, og intet syntes her at være overladt til tilfældighederne....

Netnatur.dk, 7. marts 2017

 

Når man arbejder med skov, natur og landskab, er der nyttig og uddybende viden at finde på flere områder. …..Bogens kvalitet er, at den ved at samle bidrag fra skovfolk, biologer og landskabsarkitekter kommer omkring mange emner og derfor får formidlet andre fagligheders vinkel på skov, skovrejsning, driftsformer og arealforvaltning. ……De mange fotos og illustrationer er med til at gøre læsningen interessant og formidle stoffet, som både studerende, praktikere og fagfolk kan have glæde af. jeg kan anbefale Landskabets skjulte muligheder, fordi den formidler praksisnær og brugbar viden.

Nané Køllgaard Pedersen, Landskab 7/2016

 

Bogen giver i øvrigt en bred introduktion til de fleste naturtyper i Danmark, dog undtaget de kystnære naturtyper. En styrke ved bogen er, at flere af de enkelte afsnit, f.eks. om vand i landskabet samt lysåbne naturtyper, er forfattet af eksperter inden for området. Derudover har en række eksperter bidraget til mange af bogens øvrige kapitler......... Det er en stor bog på over 600 sider, men man skal ikke lade sig afskrække af omfanget – bogen er overskueligt bygget i kapitler om de forskellige landskabs-elementer...... Den er rigt illustreret og læsevenlig og indeholder meget praktisk og teoretisk viden.

Kathrine Meiser, Jæger 1/2017