Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

landskab

Planlægning og landskabsanalyse

Ved forvaltning af større arealer er en overordnet planlægning stærkt at anbefale. Denne planlægning bør koble mål og funktionalitet med en landskabsanalyse. Processen i forbindelse med skovrejsning er beskrevet i vores bog "Landskabets skjulte muligheder"

For eksempel bør man i rekreative byskove koble analysen af brugergrupper og arealernes funktioner med landskabets geologi, jordbund, klima, historie, nuværende og tidligere vegetation. På basis af en sådan overordnet funktionsinddeling hhv. funktionsintegration kan man målrette behandlingen af de enkelte landskabselementer - for eksempel hugsten i de enkelte skovbevoksninger, græsning eller ikke-græsning af åbne arealer og skove etc.