Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Evaluering af forskellige modeller til etablering af blandingsbevoksninger

Forskellige modeller for blandingsbevoksninger, samt fordele og ulemper ved blandingsbevoksninger versus monokulturer blev undersøgt i den bog, som vi udgav i maj 2013: "Håndbog i Skovrejsning" - køb den i bog shoppen

62 skovrejsningsbevoksninger blev besøgt og der gennemførtes en analyse af kulturmodellens egnethed til at producere træ og sikre opnåelsen af driftsformålet. Herunder evalueres det om de ønskede sluttræarter reelt har fået den dominerende status i bevoksningen som ønsket - hvilket langt fra altid er tilfældet.

Download her bogens checkliste til velfungerende skovrejsningskulturer, som sammen med bogen hjælper skovrejseren igennem alle relevante spørgsmål vedr. en effektiv etabliering af skovkulturer og korrekt valg af bevoksningsstruktur og træartsblanding.