Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

stormskade by smallStormskader

CNN fra Skovbykon skrev doktordisputats om stormskader. Efter stormene i efteråret 2013 udarbejdede vi et hæfte om forebyggelse af stormskader. Heftet er primært rettet mod skovbevoksninger af nåletræ, men de formidlede principper gælder også for løvtræ – især før løvfald og i stærke orkaner/storme.

Hæftets indhold er også relevant for forvaltere af parker, trægrupper og tætte alléer, idet sådanne også er stærkt påvirket af den ”sociale stabilitet”. Heftet forklarer indgående begreberne ”individuel stabilitet” (solitærtræ-stabilitet) og ”social stabilitet”. Køb heftet her.

Hefter går i dybden med følgende emner:

 • Jordbearbejdning og dræning
 • Plantekvalitet
 • Planteteknik
 • Planteafstand
 • Tidspunkt for 1. tynding
 • Betydningen af forsømt tyndingspleje (især 1. tynding)
 • Tyndingernes destabiliserende effekt på kort sigt
 • Tyndingernes langsigtede positive effekt på enkelttræ-stabiliteten
 • Tynding til foryngelse
 • Rumlig stabilisering
 • Stabiliseringsbælter - pernamente og ad-hoc
 • Metoder til at "læse" et træs og en bevoksnings stormstabilitet

CNN gav også foredrag om forebyggelse af stormskader i by, park og have ved Bytræseminaret 2014. Hent foredraget slides her.