Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Landskabets skjulte muligheder

PDFPrintEmail
Bogen er et håndbogs-værktøj til et rigere landskab med flere natur- og herlighedsværdier.
Bogen tager primært udgangspunkt i skovrejsnings-situationen, hvor den nøgne
ager omdannes til skov og natur, men værktøjerne er også relevante for omlægning af
skov og forvaltning af natur-arealer. Håndbogens tilgang er ”sådan gør du” - vejledninger,
koblet med formidling af den tilgrund liggende viden: ”Få skovlen under” dit landskab.
Gennem landskabsplanlægning sikres udsigter og æstetiske kvaliteter afstemt med
skovens genskabelse, placering af lysåbne naturtyper og funktionsdifferentierede skovbryn.
Skovrejsningsstrategi og det åbne lands naturtyper gennemgås detaljeret. Mulighederne
for genskabelse af søer, vandhuller, ellesumpe og snoede vandløb afsøges
under hensyntagen til skovens produktion, sundhed og stabilitet. Mulighederne for at
forbedre levevilkårene for vildt, fugle og dyr samt bidrage til naturens biodiversitet afsøges.
Der lægges vægt på vildtplejens og jagtens integration i design og arealdrift samt
vejledning i anlæg og pleje af skovbryn med forskellige funktioner, opbygning og bredde
- herunder brynenes æstetiske kvaliteter.
En lang række forskere og fagfolk har bidraget til bogen for at sikre et højt fagligt niveau i
alle kapitler og Skovdyrkerforeningerne har medvirket i bogens tilblivelse.Bogen er på 532 sider og indeholder over 630 illustrationer. -
Base price for variant kr450.00
Sales price kr562.50
Sales price without tax kr450.00
Discount
Tax amount kr112.50
Pris / kg:
Enheder i boks:1-7