Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Forretningsbetingelser

 

Målgruppe / troværdighed / fortrolighed

SkovByKon leverer rådgivning til kommuner, landskabsarkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, entreprenører samt i stigende grad til private kunder. Vi har som den eneste aktør i Danmark udviklet og implementeret en række målemetoder til rådanalyse og rodkortlægning. SkovByKon og Christian Nørgård Nielsen er økonomisk uafhængig af leverandører til det grønne område og leverer derfor altid uvildig rådgivning baseret på en videnskabelig praksis.

Gensidig tillid er fundamentet for rådgivningen. Den viden, som SkovByKon erhverver sig om kundens forhold gennem samarbejdet, håndteres fortroligt. Kendskab til kundens forhold samt skriftlige notater og rapporter, som er udarbejdet til kunden, videregives eller offentliggøres kun med kundens godkendelse.

 

Rettigheder til viden / copyright

SkovByKon investerer løbende i udvikling, opsamling og relevansprøvning af ny viden samt nye målemetoder. Denne viden er basis og forudsætning for SkovByKon's eksistens og virke som politisk og økonomisk uafhængig rådgiver. Denne viden stilles kunder til rådighed bl.a. gennem notater, rapporter og vejledninger. Bemærk at SkovByKon bevarer alle akademiske rettigheder til indholdet i skriftlige arbejder. Kunden erhverver brugsret til de leverede skriftlige arbejder, men kun til intern brug i kundens organisation/firma. Skriftlige arbejder i deres helhed eller dele af deres indhold må hverken sælges eller distribueres til personer udenfor kundens firma/organisation uden SkovByKon’s tilladelse. Kunden må heller ikke ændre eller rette i SkovByKon's instrukser/anbefalinger, uden SkovByKon's godkendelse.

 

Tilbudsgivning

Der gives gerne tilbud på velspecificerede opgaver. Opgaven er i første omgang således at få udspecificeret ydelse versus pris. Som udgangspunkt koster en tilbudsgivning 1200 kr plus moms, hvis tilbuddet ikke accepteres. Se prislisten. Men hvis der forud for tilbudsgivningen finder en besigtigelse sted på kundens ejendom eller hvis tilbudsgivningen beror på besigtigelse af tilsendte fotos og længerevarende samtaler/mail-korrespondancer, vil den hertil anvendte tid blive faktureret til den potentielle kunde (for så vidt der anvendes mere end én time), hvis det fremsendte tilbud i sidste ende ikke accepteres. Dette er kun sket meget få gange gennem de sidste 10 år, men da der i kontakten er anvendt betydelige ressourcer og uundgåeligt ydet en form for rådgivning, må den anvendte tid (og evt. kørsel) honoreres.

 

Ansvar ved prøvegravninger

SkovByKon er Danmarks førende videncenter hvad angår træers rødder og træers stormstabilitet. Vi udfører derfor mange forundersøgelser med enten prøvegravninger eller MMR-rodkortlægning ved LAR- og konstruktionsarbejder til forebyggelse af alvorlige skader på træernes rødder. Det er altid opdragsgiverens ansvar at give instruktion i forekomst af kabler, rør, ledninger og anden infrastruktur i jorden, som kan blive beskadiget ved disse prøvegravninger. Opdragsgiveren har således pligt til at sørge for gravetilladelser samt at udpege de områder, hvor der ikke må graves ligesom det er opdragsgiverens ansvar, hvis infrastruktur beskadiges under overholdelse af de udpegede ikke-grave-områder.

 

Opstart-gebyr / ekstra gebyr ved haste- og weekend-arbejde

Der er indtil foråret 2020 meget detaljeret registreret og faktureret tid og småomkostninger i forbindelse med rådgivningsprojekter uden fastpristilbud. I stedet for denne besværlige registrering og fakturering af samtaler, mail-korrespondance, prisoverslag, kilometer, brobizz, hotelovernatninger og køretid m.v som indledning til det faglige samarbejde, arbejder SkovByKon fremover med opstart-gebyrer for alle rådgivningsopgaver, som er mere end simpel telefon-konsultation. Opstart-gebyret varierer bl.a. efter landsdel, når opgaven indeholder kørsel. Se prislisten for disse gebyrer.

Desværre stiger arbejds-belastningen og hyppigheden af haste-opgaver og weekend-arbejde. Det har derfor været nødvendigt at indføre tillægs-gebyrer ved sådanne opgaver, da det i betydelig grad forstyrrer en rationel opgave-afvikling. Se prislisten.

 

Prisliste og betalingsbetingelser kan læses her.

SkovByKon's etiske kodex kan læses her.

Opdateret 25. august 2020