Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Forretningsbetingelser

 

Målgruppe / troværdighed / fortrolighed

SkovByKon leverer rådgivning til kommuner, landskabsarkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, entreprenører samt i stigende grad til private kunder. Vi har som den eneste aktør i Danmark udviklet og implementeret en række målemetoder til rådanalyse og rodkortlægning. SkovByKon og Christian Nørgård Nielsen er økonomisk uafhængig af leverandører til det grønne område og leverer derfor altid uvildig rådgivning baseret på en videnskabelig praksis.

Gensidig tillid er fundamentet for rådgivningen. Den viden, som SkovByKon erhverver sig om kundens forhold gennem samarbejdet, håndteres fortroligt. Kendskab til kundens forhold samt skriftlige notater og rapporter, som er udarbejdet til kunden, videregives eller offentliggøres kun med kundens godkendelse.

 

Rettigheder til viden / copyright

SkovByKon investerer løbende i udvikling, opsamling og relevansprøvning af ny viden samt nye målemetoder. Denne viden er basis og forudsætning for SkovByKon's eksistens og virke som politisk og økonomisk uafhængig rådgiver. Denne viden stilles kunder til rådighed bl.a. gennem notater, rapporter og vejledninger. Bemærk at SkovByKon bevarer alle akademiske rettigheder til indholdet i skriftlige arbejder. Kunden erhverver brugsret til de leverede skriftlige arbejder, men kun til intern brug i kundens organisation/firma. Skriftlige arbejder i deres helhed eller dele af deres indhold må hverken sælges eller distribueres til personer udenfor kundens firma/organisation uden SkovByKon’s tilladelse. Kunden må heller ikke ændre eller rette i SkovByKon's instrukser/anbefalinger, uden SkovByKon's godkendelse.

 

Tilbudsgivning

Der gives gerne tilbud på velspecificerede opgaver. Opgaven er i første omgang således at få udspecificeret ydelse versus pris. Som udgangspunkt koster en tilbudsgivning prisen for én times konsulentarbejde plus moms, hvis tilbuddet ikke accepteres. Se prislisten. Hvis der forud for tilbudsgivningen finder en besigtigelse sted på kundens ejendom eller hvis tilbudsgivningen beror på besigtigelse af tilsendte fotos og længerevarende samtaler/mail-korrespondancer, vil den hertil anvendte tid blive faktureret til den potentielle kunde, hvis det fremsendte tilbud i sidste ende ikke accepteres. Dette er kun sket meget få gange, men da der i kontakten er anvendt betydelige ressourcer og uundgåeligt ydet en form for rådgivning, må den anvendte tid (og evt. kørsel) honoreres.

 

Ansvar ved vurdering af træer

SkovByKon er Danmarks førende videncenter hvad angår beskæring af bytræer, rådanalyser, rodstudier og træers stormstabilitet. Arbejdet med vurdering af træers stabilitet og risici beror bl.a. på Christian Nørgård Nielsen’s store danske doktorgrad i rodudvikling og stormstabilitet fra 1990. Doktorafhandlingen (som er skrevet på tysk) kan købes i SkovByKon’s bogshop på denne webside. Vurderinger af træernes sundhed og stabilitet gennemføres således på højeste faglige niveau internationalt og med Danmarks mest avancerede måleudstyr. Skulle SkovByKon’s vurderinger af træers stabilitet være forkerte og medføre skade på mennesker eller materiel, har vi en erhvers-ansvarsforsikring som dækker en sådan skade (hvilket vi heldigvis endnu ikke har haft brug for). Det er vigtigt at vide, at træer og deres rodsystemer ofte indeholder skjulte fejl, som ikke kan registreres hverken ved en visuel besigtigelse eller med avancerede målemetoder. Vores udtalelser og rapporter er således udtryk for vores bedste faglige vurderinger baseret på de anvendte registreringsmetoder, idet der principielt altid tages forbehold for skjulte fejl i træer. Hertil kommer at klimatiske ekstremer (storm, tørke m.v.) på meget kort tid kan ændre træers sundhed og stabilitet. Heraf medfører at vi mennesker principielt er nødt til at leve med risici fra træer. Et ønske om 100% eliminering af alle risici fra træer er generelt utopisk, fordi vi i så fald må fælde alle træer over 6-8 meters højde. Dette er både politisk og naturbeskyttelsesmæssigt uacceptabelt. Målet kan aldrig sættes højere end at eliminere de risici, som kan registreres af fagligt kvalficeret personale med adequate metoder og derfor med rimelighed kan fjernes hos træer i urbane miljøer, hvor færdsel skønnes at være tilstrækkelig intensiv til aktiv risikoforvaltning. 

 

Ansvar ved prøvegravninger

SkovByKon er Danmarks førende videncenter hvad angår træers rødder og træers stormstabilitet. Vi udfører derfor mange forundersøgelser med enten prøvegravninger eller MMR-rodkortlægning ved LAR- og konstruktionsarbejder til forebyggelse af alvorlige skader på træernes rødder. Det er altid opdragsgiverens ansvar at give instruktion i forekomst af kabler, rør, ledninger og anden infrastruktur i jorden, som kan blive beskadiget ved disse prøvegravninger. Opdragsgiveren har således pligt til at sørge for gravetilladelser samt at udpege de områder, hvor der ikke må graves ligesom det er opdragsgiverens ansvar, hvis infrastruktur beskadiges under overholdelse af de udpegede ikke-grave-områder. Hvis opdragsgiveren ikke udpeger egnede graveområder, gøres mest muligt for at undgå skader på den infrasturktur vi støder på, men der arbejdes principielt på opdragsgiverens ansvar. 

 

Opstart-gebyr / ekstra gebyr ved haste- og weekend-arbejde

Der er indtil foråret 2020 meget detaljeret registreret og faktureret tid og småomkostninger i forbindelse med rådgivningsprojekter uden fastpristilbud. I stedet for denne besværlige registrering og fakturering af samtaler, mail-korrespondance, prisoverslag, kilometer, brobizz, hotelovernatninger og køretid m.v som indledning til det faglige samarbejde, arbejder SkovByKon nu med opstart-gebyrer for alle rådgivningsopgaver, som er mere end simpel telefon-konsultation. Opstart-gebyret varierer bl.a. efter landsdel, når opgaven indeholder kørsel. Ved feltarbejder, dækker opstart-gebyret således alle omkostninger indtil vi mødes på lokaliteten den første dag. Se prislisten for disse gebyrer.

Desværre stiger arbejds-belastningen og hyppigheden af haste-opgaver og weekend-arbejde. Det har derfor været nødvendigt at indføre tillægs-gebyrer ved sådanne opgaver, da det i betydelig grad forstyrrer en rationel opgave-afvikling. Se prislisten.

 

Prisliste og betalingsbetingelser kan læses her.

SkovByKon's etiske kodex kan læses her.

Opdateret 26. maj 2022