Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Forretningsbetingelser

SkovByKon leverer rådgivning til kommuner, landskabsarkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, entreprenører samt i stigende grad til private kunder. Vi har som den eneste aktør i Danmark udviklet og implementeret en række målemetoder til rådanalyse og rodkortlægning i Danmark. SkovByKon og Christian Nørgård Nielsen er økonomisk uafhængig af leverandører til det grønne område og leverer derfor altid uvildig rådgivning baseret på en videnskabelig praksis.

Gensidig tillid er fundamentet for rådgivningen. Den viden, som SkovByKon erhverver sig om kundens forhold gennem samarbejdet, håndteres fortroligt. Kendskab til kundens forhold samt skriftlige notater og rapporter, som er udarbejdet til kunden, videregives eller offentliggøres kun med kundens godkendelse.

Rettigheder til viden / copyright

SkovByKon investerer løbende i udvikling, opsamling og relevansprøvning af ny viden samt nye målemetoder. Denne viden er basis og forudsætning for SkovByKon's eksistens og virke som politisk og økonomisk uafhængig rådgiver. Denne viden stilles kunder til rådighed bl.a. gennem notater, rapporter og vejledninger. Bemærk at SkovByKon bevarer alle akademiske rettigheder til indholdet i skriftlige arbejder. Kunden erhverver brugsret til de leverede skriftlige arbejder, men kun til intern brug i kundens organisation/firma. Skriftlige arbejder i deres helhed eller dele af deres indhold må hverken sælges eller distribueres til personer udenfor kundens firma/organisation uden SkovByKon’s tilladelse. Kunden må heller ikke ændre eller rette i SkovByKon's instrukser/anbefalinger, uden SkovByKon's godkendelse.

Ansvar ved prøvegravninger

SkovByKon er Danmarks førende videncenter hvad angår træers rødder og træers stormstabilitet. Vi udfører derfor mange forundersøgelser med enten prøvegravninger eller MMR-kortlægning ved LAR- og konstruktionsarbejder til forebyggelse af alvorlige skader på træernes rødder. Det er altid opdragsgiverens ansvar at give instruktion i forekomst af kabler, rør, ledninger og anden infrastruktur i jorden, som kan blive beskadiget ved disse prøvegravninger. Opdragsgiveren har således pligt til at sørge for gravetilladelser samt at udpege de områder, hvor der ikke må graves ligesom det er opdragsgiverens ansvar, hvis infrastruktur beskadiges under overholdelse af de udpegede ikke-grave-områder.

Priser og betalingsbetingelser kan læses her.

SkovByKon's etiske kodex kan læses her.

Opdateret 20. juni 2020