Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Beskyttelse / bevarelse af træer ved byggeri og events

Det såre velkendt at værdifulde træer tager alvorligt skade i forbindelse med anlægs-, bygge- og nedrivnings-arbejder. Også ved planlægning og gennemførelse events af bør træer skærmes og beskyttes. 

Det er desværre almindeligt at, 

   • Trærødder graves over og flosses (og dækkes til igen)
   • Jorden komprimeres i træets rodzone 
   • Barken skrammes af stamme og rodudløb
   • Grene rives ud af stammen
   • Jorden forgiftes ved udløb eller lagring af mørtel, cement mm

således at værdifulde træer tager alvorligt skade og får reduceret deres restlevetid meget betydeligt. 

Herigennem opstår der betydelige tab i velfærd, æstetik og naturværdier. Især når gamle træer går tabt forringes habitatsrigdommen og træernes bidrag til biodiversiteten. 

 

Kurser og workshops

Vi tilbyder et kursus omkring "byggeri, anlæg og træer" og har afholdt flere workshops for kommuner og deres samarbejdsparnere indenfor byggeri og anlæg. Klik her. 

 

Træbeskyttelsesplan

SkovByKon har omfattende erfaring med udpegning af bevaringsværdige træer forud for byggeprojekter. I denne proces vurderes alle træers sundhed og restlevetid, således at der kan prioriteres mellem de individuelle træer og byggeprojektets andre formål. 

En sådan gennemgang og fælles prioritering, hvor alle projektaktører bidrager til en optimal afvejning af projektgennemførelse og træbeskyttelse, vil dels sikre en bedre beskyttelse af værdifulde træer og dels forebygge efterfølgende strid og omkostninger til advokater og retssager i forhold til skader på træer og deres rodrum.

Udarbejdelse og gensidig accept af en skriftlig træbeskyttelsesplan, fremmer alles bevidsthed om "træernes behov".

SE HER SKOVBYKON'S KONCEPT TIL "TRÆERNES BYGGEPLADSPLAN"

Se også SkovByKon's checkliste vedr. forvaltning af træer og beskadigelse af rødder: Klik her

 

Anbefalinger fra andre lande

SkovByKon har samlet den mest praksisnære litteratur om "Arboricultural Impact Assessment" og i nedenstående tabel opføres de arbejder, som sammenfatter national praksis i andre lande. Heriblandt er der især 4 lande med specifikke retningslinjer (som dog bortset fra UK ikke er optaget som officielle standarder). 

Se de specifikke retningslinjer for følgende lande ved at klikke på linket: 

 • Sverige
 • Polen
 • Holland
 • Storbritanien (vises ikke, da British Standards er belagt med strenge Copyright regler)

Centrale kilder: