Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Pplads berlinTræer i byen

CNN har forsket i bytræers sundhed og deltaget i internationale samarbejder omkring driften af bytræer. CNN har også gennem de sidste 10 år undervist i "Arboriculture" på Københavns Universitet. I særdeleshed samarbejdet med tyske GALK (bytrægruppen) har blotlagt at dansk træpleje er årtier bagefter vore nabolande. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Ved siden af at formidle gode biologiske og tekniske løsninger, er vores arbejde i særlig grad præget af en dybt funderet viden omkring træernes økologi og øko-fysiologi. Derfor formidler vi IKKE skuffeløsninger, men tager udgangspunkt i de lokale og konkrete forhold. 

Kontakt CNN m.h.p. forvaltning af bytræer. En række mere konkrete links findes i menuen til venstre.