Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Målemetoder til risikotræer, bevaringsværdige træer og skadende rødder

resistograf4Skovbykon er Danmarks førende aktør med målemetoder på trærødder og potentielle risikotræer. Vi udbyder, som eneste firma og aktør i Danmark, flere supplerende metoder til stabilitets- og risiko-analyse af rådangrebne træer og hule træer. Erfaringen har vist at anvendelse af kun én metode ofte ikke er nok. Sagen er jo at det oftest er ældre og værdifulde træer, som kan opvise forskellige symptomer på svækkelse og risiko. Det kræver ofte grundige undersøgelser, hvis man ønsker at beholde ”tvivlsomme”, men bevaringsværdige træer. Vi er førende i Danmark til denne opgave. Inden man skrider til træfældning af et bevaringsværdigt træ, bør mulighederne for bevaring overvejes. En kort oversigt over anvendte metoder m.m. kan findes på to brochurere: Om Skovbykon og Metoder vedr. risiko/bevaringsværdige træer. En mere detaljeret gennemgang af metoder til undersøgelser af træer findes i to artikler i artikel-samlingen.

Endvidere har vi implementeret tre metoder til ikke-destruktiv analyse af trærødderne positioner i jorden. Tidligere har det været nødvendigt at grave grøfter eller blotlægge rødderne for at fastslå deres vækstretning. Nu kan vi ofte måle dette uden ”at rode i jorden”. Trærødder medfører ofte problemer i kloakledninger, under ældre huses fundamenter samt under belægninger. Endvidere støder man ofte på træernes rødder, når der skal nedlægges nye kabler eller anlægges nye fortove, stier, veje eller bygninger. Dette ”møde” mellem bygnings-entreprenør og træets rødder falder i reglen uheldigt ud for træet, som får kappet sine rødder. Dette kan medføre senere råd i rødder og stamme samt nedsat stabilitet. Viden om røddernes beliggenhed muliggør ofte en reduktion af skaderne.


Metoder til undersøgelse af stammen:

  • Resonnanshammerundersøgelse. Metoden er billig og let og giver et omfattende førstehånds-billede af forekomsten af indre råd i stammer, store grene og rødder.
  • Impulstomografi af stammen (ITS) – også kaldet ”rådscanning” eller måling af råd i træ. Metoden måler svagheder i stammens tværsnit
  • Resistografmåling (RESI). Målingen bestemmer tykkelsen og styrken af sundt træ i rådangrebne og hule træer.

Metoder til ikke-destruktiv bestemmelse af rødder:

  • Magnetisk Resonans Rodsøgning (MRR). Røddernes tilhørsforhold bestemmes med en magnetfeltsøger.
  • Impuls-Tomografisk Rodkortlægning (ITR). Røddernes tilstedeværelse kortlægges via lydbølger.
  • Mikroskopisk / Makroskopisk arts-bestemmelse af trærødder (MMAR).