Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Vores etiske kodex

om os2

De videnskabelige værdier som objektivitet og faktualitet ligger til grund for vores arbejde. Vores troværdighed baseres på den videnskabelige tradition, samt årtiers praksis indenfor videnskab og praktisk træ- og naturforvaltning.

Endvidere ligger det undertiden i konsulentarbejdets natur, at vi bestilles i forbindelse med et problem, som derfor løses med den grad af fortrolighed, som opdragsgiveren ønsker. Vore kunder kan føle sig trygge ved vores engagement, fordi vi henholder os til følgende etiske rammer for konsulentarbejdet:

  1. Vores loyalitet ligger hos opdragsgiveren. Vi har fokus på at løse opdragsgiverens problem på det niveau i organisationen, hvor opdragsgiveren befinder sig. Vi henvender os altså ikke til over- eller underordnede i opgaveløsningen uden særlig aftale.
  2. Vi udtaler os ikke om problemets karakter til udenforstående, men henviser til opdragsgiveren.
  3. De leverede rapporter er opdragsgiverens ejendom og kunden erhverver brugsretten til den viden, som formidles i rapporterne. Skriftlige rapporter til kunder videregives ikke af SkovByKon til 3. mand uden kundens accecpt. Bemærk dog, at SkovByKon bevarer de akademiske rettigheder til den formidlede viden. Kunden må altså ikke sælge eller videre-distribuere SkovByKons' rapporter udenfor kundens organisation/firma uden SkovByKon's accept heraf. Se forretningsbetingelserne.
  4. Skulle dele af opgaven stride mod vores etik, vil vi efter drøftelse af situationen trække os ud af opgaven men bevare fortroligheden overfor opdraggiveren.