Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Prisliste

Betalingsbetingelser

Generelt gælder en konsulenttakst på 1250 kr/time, men der er enhedspriser på nogle af mine ydelser - se tabellen nedenfor. Ved aftalt weekendarbejde tillægges et 70% weekend-tillæg. Haste-opgaver udføres med et tillægsgebyr på 50% til de anførte priser og ydelser.

Ydelse Pris (kr)
Udarbejdelse af tilbud eller prisoverslag (betales kun, hvis tilbuddet afvises) 1250 + løb.tid ved foto vurdering o.l.
Opstart-gebyrer på rådgivningsprojekter (se også forretningsbetingelserne) se tabel nedenfor
Ultralyd-scanning med Arbotom - incl. rapport med visuel bedømmelse 8500
Ultralyd-scanning med Arbotom - mundtlig rapportering 6000
Ultralyd-scanning med Arbotom - opfølgning af tidl. scanning m. kort rapport 6500
Resistografmåling isoloret - incl. rapport med visuel bedømmelse 6500
Resistografmåling (supplement til scanning) 5000
Analyse af jordprofil (tekstur, struktur, rodprofil) 1500-2000 (bor vs. gravning)
Rodkortlægning med MRR (afhænger af forholdene) 25000-30000
Rodkortlægning med ITR (afhænger af forholdene) 25000-35000
Prøvegravning vedr. kritisk graveafstand og -dybde til træer efter tilbud
Artsbestemmelse af rodmateriale afhænger af art m.m
Aften-foredrag (afhænger af målgruppe, det faglige niveau etc.) 3000-6000
Kurser (afhænger af målgruppe, det faglige niveau etc.) afhænger af indhold
Telefonkonsultation for myndigheder 1500
Telefonkonsultation for private 1000 (plus moms)

alle priser er excl. moms.

 

 

 

 

 

Betalingsbetingelser

Der er generelt 14 dages kredit fra fremsendelse af faktura.

Ved overskridelse af denne betalingsfrist fremsendes rykkerskrivelse.

Bemærk at der pålægges et ekspeditionsgebyr på 800 kr for hver rykkerskrivelse. Hertil kommer en månedlig rentetilskrivning på 1,5%.