Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Skovrejsning, landskabs- og naturplanlægning

forside landskabets sm small2 uden koebdenher forsideNaturpleje og skovrejsning er SkovByKon's andet strategiske arbejdsfelt ved siden af bytræforvaltning.

Siden 2010 har vi udgivet 3 bøger indenfor disse emner. Køb bøgerne i bog-shoppen

I 2012 udgav vi "Håndbog i Skovrejsning", som et resultat af 2 års arbejde med feltstudier af 62 bevoksninger. Bogen omhandler kulturmetodikker og diskuterer fordele og ulemper ved forskellige blandingsmønstre: enkelttrævis blanding, rækkevis blanding, kulissevis blanding (båndblanding), parcelvis blanding og blok- eller holmevis blanding mm.

forside CASES reducedI august 2016 udgav vi bogen "Landskabets skjulte muligheder", som er en håndbog (og opslagsværk) om landskabs- og naturplanlægning i skov og skovrejsninger. Bogen omhandler bl.a. naturpleje, lysåbne naturtyper, vildtpleje, skovbryn med forskellige funktioner, vandmiljøer, bækløb, søer og damme samt anlæg af veje i nye naturområder. Læs nærmere i menuen til venstre.

Som forarbejde og supplement til "Landskabets skjulte muligheder" er herlighedsværdi-analyserne fra 15 case-ejendomme nu også udgivet samlet som bog: "Skovrejsning og herlighedsværdier - undersøgt på 15 Case-ejendomme". Se også menuen til venstre.