Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Suserup skovSkove

Vi arbejder med skove i flere sammenhænge. Ikke mindst har vi udgivet flere bøger om skovdrift, skovrejsning og natur- og oplevelsesværdier. Se i bog-shoppen.

Herudover arbejdes med :

  1. Planlægning og landskabsanalyse
  2. Natur- og oplevelsesværdier
  3. bynære skove - hvor det rekreative element er dominerende
  4. naturnær skovdrift - og "hvad er så det?"
  5. produktive skove - hvor produktion af træ spiller en væsentlig rolle
  6. skovrejsning
  7. biodiversitet og naturnærdier