Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Om SkovByKon

Hvem er vi?  

Vi er videnskabsmænd/konsulenter med årtiers erfaring fra Københavns universitet og med rod i praktisk skov- og træforvaltning (bl.a. fra egne ejendomme).  For nylig er Oliver Bühler indtrådt som partner ved implementering af et EU-projekt.

 

Hvad vil vi ?

Understøtte den professionelle forvaltning af træer og natur i offentlige og private virksomheder gennem rådgivning og planlægningsprojekter.

 

Hvad kan vi ?

Vi råder over forskningsbaseret viden på international niveau indenfor følgende områder: ¨

  • Træpleje (Arboriculture)
  • Naturpleje med særlig fokus på biodiversitet samt natur- og kulturhistorie
  • Skovdyrkning – både naturnær og klassisk skovdyrkning
  • Træers og skoves stabilitet og sikkerhedsaspekter
  • Etablering og pleje af vej- og bytræer
  • Design af bynære, rekreative skove
  • Syn og skønssager vedr. ovennævnte emner

Vi har specialistviden indenfor følgende forskningsdiscipliner: Træarkitektur og rodarkitektur, træers biomekaniske tilpasningsmekanismer, træers degenerationsmekanismer, mykologi (svampelære), skovdyrkningens betydning for stormstabilitet, vedkvalitet og økonomi, økofysiologisk viden om sårheling, frostresistens, vinterhvile, fænologi og reaktionsved og biodiversitet.

 

Vi har gennem årene arbejdet sammen med flere større landskabsarkitekt-tegnestuer omkring anlæg og drift af træer.

Leder og ejer af SkovByKon er Christian Nørgård Nielsen (CNN), som i mange år har undervist og forsket i træers og skoves økologi og drift. CNN fik den store danske doktorgrad i 1990.

Nærmere information om CNN i følgende links:

  1. kort sammenfatttet intro (1 side)
  2. videnskabelilg CV
  3. publikationsliste