Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Skriftlige materialer til læsning/download

For komplet overblik over CNN's publikationer henvises til publikationslisten. Nogle artikler skrevet efter etableringen af SkoByKon samt vigtige eksterne kilder kan downloades nedenfor til personlig anvendelse. Bortset fra firmabrochurerne, må Skovbykon's materiale ikke distribueres eller mangfoldiggøres uden aftale. Ved citater skal kilden angives. Bemærk at der er copyright fra diverse fagtidsskrifter. Materialerne er inddelt efter følgende emner:

  

Brochurer

Undersøgelse af risikotræer og bevaringsværdige træer

Kort CV om Skovbykon og CNN

 

Undervisning / kurser / certificering

Kursur i beskæring af by-, park- og havetræer

Kursus i vurdering af tveger og risikotræer

Certificering som European Tree Technician (ETT)

  

Artikler om metoder til undersøgelse af risikotræer / bevaringsværdige træer og træers rødder

Metoder til undersøgelse af stamme og rødder

Eksempel på undersøgelse af bevaringsværdigt men potentielt "farligt" træ

Generelle ontogenetiske ældelsesmekanismer

Revitalisering af bytræer via jorden

Måling af skadede rødder med trækmetode - detaljeret notat

Måling af skadede rødder med trækmetode - forkortet artikel i Grønt Miljø

Viden om transportveje i stammen - områder med stærk/svag tilvækst (sukkertilførsel)

Veterantræer - dødt ved og biodiversitet i bytræer - afvej hensynene gennem zonering af ricisi

 

Inspiration til god bytræforvaltning

Hvorfor har gamle træer en værdi som er større end 10000 nyplantede træer? Veterantræ-forvaltning

Holdninger til bytræer, læring om bytræer, certificering - Inspiration fra Amsterdam og Kina

Inspiration til god bytræforvaltning fra Berlin

Inspiration til god bytræforvaltning fra Stockholm

Inspiration til god bytræforvaltning fra Augsburger Baumpflegetage 2014

Hvordan kan vi blive bedre til at forvalte træerne og deres rødder?

Træpleje, LAR, grønne tage og vægge, permeable belægning mm - erfaringer fra Holland 2014

Arbejdet i EAC (European Arboricultural Counsil) og Dansk Træplejeforening

Tørke inducerer forøget blomstring og tilvæksttab

By- og parktræer i Moskva - en rejseberetning

 

Beskæring, bark-, rod- og grensår på træer

Overskårede rødder fra gravearbejder - træet blev reddet

Beskæringens biologi ved tykke grene

Beskæring af tykke grene - 2-trins beskæringer

Shigos indkapslingsteori og dens begræsninger

Beskæring af grene er en "såring"

Betydningen af kallusdannelse omkring sårene

Studie af rådbarrierer i overfladesår på rødder

Barksår på stammer og fladekallus

 

Etablering af bytræer

Bytræers nødvendige rodrum og bytræ-substrater

Stockholm makadam og anvendelsen af biokul til nyanlæg og revitalisering af træer

Bredde på plantegruben og træets stormstabilitet

Tørke og blomstring kan belaste unge bytræer   Tørke og blomstring belaster træers sukker-balance

Bytræforvaltning i Stockholm (herunder kobling af træer og LAR) - Björns håndbog på svensk)

Bytræforvaltning i Stockholm (herunder kobling af træer og LAR) - Björns håndbog på tysk)

Standarder for planteskoletræer 1

Standarder for planteskoletræer 2

Træplejeforeningens plantningsguide (forventes udgivet ultimo 2018)

 

Bytræers rødder

Gravning omkring træer og renovering af belægninger rundt om træer (fortove, pladser, cykelstier, mv.)

Hvorfor løfter rødder asfalten og hvad kan vi gøre?

Popler rodsystemer - store forskelle mellem slægtsgrupper - afkorrtet version fra Grønt Miljø

Popler rodsystemer - store forskelle mellem slægtsgrupper - fuld version

Hvorfor er viden om træers rødder vigtig i bytræforvaltningen?

Røddernes funktioner og træets forankring

Genetik og miljø: Hjerterod, Pælerod og Skiverod

Rodsystemets udvikling fra "frø til felt" 1

Rodsystemets udvikling fra "frø til felt" 2

Faktorer, som styrer rodsystemets langsigtede udvikling 1

Faktorer, som styrer rodsystemets langsigtede udvikling 2

Hvordan kan vi bliver bedre til at forvalte træerne og deres rødder?

Får bytræer vertikale sænkerrødder ligesom skovtræer?

Undersøgelse af rodudviklingen ved plantning af træer i gartnermakadam (Krisen-rapporten)

Undersøgelse af rodudviklingen i gartnermakadam (tysk med engelsk summary)

Krav til LAR løsninger "set med trærøddernes øjne" - foredrag

 

Stormstabilitet og ældelse i by- og skov-træer

Træers stormstabilitet i byens plantegruber (tysk tekst - engelsk sammenfatning)

Hvordan måles om træers forankring er løsnet?

Skovtræers forankring før og efter en storm

Træers degeneration Notat 1: Træers degeneration i skovmiljøet (temmelig akademisk stof)

Træers degeneration Notat 2: Den generelle degenerationsmodel (temmelig akademisk stof)

Træers degeneration Notat 3: Degenerationsmekanismer i forskellige miljøer (temmelig akademisk stof))

Forebyggelse af stormskader i by og park - et foredrag fra bytræseminaret 2014

Stormstabilitet i vejtræer - 7 dødsfald i Nordtyskland i okt 2017

Endvidere sælger vi et hefte om mulighederne for at reducere stormskader. Se brochure her. Kan købes her. Der gives her en artikel, som i forkortet form optræder i heftet: "Lær at læse bevoksningens stormstabilitet"

 

Træer og kirkegårde

Pleje af træer på kirkegårde - foredrag

 

Skovrejsning

Læs om vore to regulære bøger om skovrejsning, blandingsmøsntre, natur- og oplevelsesværdier

Hyppig fejl i skovrejsningskulturer: alt for intime blandinger

Effektive og plejelette skovrejsningskulturer

 

Etablering af skovplanter

Her gengives samlet 4 artikler om etablering af skovkulturer: Optimal plantetid, vurdering af plantekvalitet, valg af plantestørrelse samt valg af proveniens