Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

SensorerArbotom: Tværsnits-scanning af træer for strukturelle fejl og råd

SkovByKon anvender en stammetomograf fra det tyske firma Rinntech i Heidelberg (www.Rinntech.com). Med dette apparat kan man - uden at skade træet - gennemføre en undersøgelse af strukturelle fejl (f.eks. råd) i stammens indre. Dette er et meget værdifuldt værktøj til vurdering af træers aktuelle sundhed og fare for sammenbrug og fald. Især hvor mange mennesker færdes, bør tvivlsomme træer enten fældes eller vurderes m.h.p risikoen for at skade mennesker og materiel. Kontakt CNN for evt. undersøgelse.

Tomografen fungerer ved at sende lydsignaler gennem stammen fra én sensor til alle andre sensorer, og kæden af sensorer måler herved lydens hastighed gennem veddet. Ved på skift at udsende lydimpulser fra alle sensorer til alle andre sensorer etablerer Arbotom-softwaren en datamatriks om lydgennemtrængningen mellem alle sensorer (billed nederst til højre).

Arbotom_scanning1måling1På basis af disse data skabes derefter et 2-dimensionalt billede (tomografi) af veddets egenskaber (billed til venstre).

Softwaren skal kalibreres til træart, ligesom en omhyggelig registrering af sensorernes placering er afgørende for et godt resultat af scanningen.

Metoden er særdeles velegnet til – på en ikke-destruktiv måde - at skaffe sig indblik i træets indre. I tvivlstilfælde kan det være nødvendigt at udføre mere detaljerede undersøgelser.

Blandt de 3 mærker af rådscannere på markedet internationalt, er Rinntechs rådscanner den eneste som kan anvendes videnskabeligt, idet softwaren giver mulighed for at brugeren manuelt kan niveau-korrigere max- og min-værdier på de analyserede impuls-hastigheder. Rådscanneren fra Argus anvender en softwaremæssig "blackbox" og producerer et scanningsbillede uden angivelse af referenceværdier og denne scanner har f.eks. vanskeligheder ved at vise råd fra kulsvamp.

Hvis træet har udbredt råd i midten, vil flere på hinanden følgende scanninger med forskellige tæthed af sensorer være nødvendig for at få et tilstrækkeligt detaljeret billede af de sunde vægges tykkelse. Hvis man herefter er i tvivl om de bærende stammevægges styrke, kan det være nødvendigt at gennemføre en undersøgelse med resistograph, som nøjagtigt opregner de forskellige områders styrke. Resistografen bør dog kun sættes ind, hvis træet har stor funktionel værdi og man ellers føler sig tvunget til at fælde at risikohensyn. I sådanne tilfælde kan anvendelsen af resistografen retfærdiggøres.