Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Håndbog om skovrejsning, natur og herlighedsværdier

 

omslag8 lav oploesning forside

"Landskabets skjulte muligheder" blev udgivet i august måned 2016. Køb den i bog-shoppen.

Bogen er et håndbogs-værktøj til et rigere landskab med flere natur- og herlighedsværdier. Bogen tager primært udgangspunkt i skovrejsnings-situationen, hvor den nøgne ager omdannes til skov og natur, men værktøjerne er også relevante for omlægning af skov og forvaltning af natur-arealer. Håndbogens tilgang er "sådan gør du" - vejledninger, koblet med formidling af den tilgrund liggende viden: "Få skovlen under" dit landskab.

Gennem landskabsplanlægning sikres udsigter og æstetiske kvaliteter afstemt med skovens genskabelse, placering af lysåbne naturtyper og funktionsdifferentierede skovbryn. Skovrejsningsstrategi og det åbne lands naturtyper gennemgås detaljeret. Mulighederne for genskabelse af søer, vandhuller, ellesumpe og snoede vandløb afsøges under hensyntagen til skovens produktion, sundhed og stabilitet. Mulighederne for at forbedre levevilkårene for vildt, fugle og dyr samt bidrage til naturens biodiversitet afsøges. Der lægges vægt på vildtplejens og jagtens integration i design og arealdrift samt vejledning i anlæg og pleje af skovbryn med forskellige funktioner, opbygning og bredde - herunder brynenes æstetiske kvaliteter.

Christian Nørgård Nielsen (Skovbykon) er hovedforfatter og redaktør af bogen, men en lang række fagfæller har bidraget til bogen - se nedenfor. "Landskabets skjulte muligheder" udgives af Skovdyrkerne og SkovByKon - køb den i vores bog shop.

Som en del af bogprojektet analyserede vi 15 skovrejsningsejendomme for natur- og herlighedsværdier, og rapporterne fra disse 15 ejendommen kan ses enkeltvis her på hjemmesiden eller købes i en samlet trykt bog.

Medforfattere1

Medforfattere1

Projektet blev støttet af følgende:

  1. Naturstyrelsen
  2. 15. Juni fonden
  3. Aage V. Jensens Naturfond
  4. Vemmetofte Stift
  5. Løvenholm Fonden
  6. Vallø Stift
  7. Carlsen Langes Legatstiftelse
  8. Det Classenske Fideikommis
  9. Skovdyrkerne