Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Kursus "Beskæring af tykke grene"

hul_tud

SkovByKon har siden midten af 2017 oparbejdet litteratur, indsamlet stammestykker og oparbejdet knastkegler til undersøgelse under mikroskop. Siden 2018 udbydes et kursus med ny viden om beskæringens biologi med konkrete anbefalinger - både hvad angår traditionel beskæring samt håndtering af særlig tykke grene med én af 4 forskellige 2-trins beskærings-metoder.

Hovedemnerne på kurset er:

  • Praksisrelevant beskæringsbiologi (råd, indkapsling, kallusdannelse mm)
  • Hvad er den øvre diameter-grænse for traditionel beskæring i forskellige træarter
  • Hvordan forfiner vi vurderingen af det enkelte træ (eller trægruppe)
  • Hvad kan vi gøre, hvis grenen er over kritisk tykkelse (2-trins beskæring)
  • Forskellige metoder til 2-trins beskæring af tykke grene - fordele og ulemper
  • Råd i stamme ved forkert beskæring - risikotræer - rådscanning
  • Prøver af knastkegler og demo af rådscanner

Flere kommuner har bestilt kurset på egne lokaliteter for kommunens ansatte og entreprenører. Nye datoer for kursets afholdelse gives nedenfor.

Tidligere evalueringer

Kurset er afholdt flere gange - både på Sjælland og i Jylland. Over 98% af kursus-deltagerne har besvaret et anonymt evalueringsskema. Som det ses i grafen, var der generelt stor tilfredshed med kurset, hvilket blev bekræftet af senere mail-kommentarer. F.eks:

"Kurset var meget fint tilpasset emnet og med god rækkefølge på fakta. Fuld tilfredshed herfra." Jesper Quaade Møller, certificeret træplejer.
 
"Tak for i går. Det var meget lærerigt." Erik Rasmussen, Kirkegårdsleder, Frederikshavn.
 
Tak for et godt kursus. Det var super spændende."  Musse Runov, Landskabsarkitekt, DAB

Målgruppe og niveau

Kurset er rettet mod forvaltere, ledere, landskabsarkitekter og gartnere. Den biologiske baggrund for korrekt beskæring formidles for alle uddannelsesniveauer og med fokus på praksisnær instruktion og udførelse.

Gentagelse af kurset

Kurset udbydes igen

     28. november 2022: Tune Kursuscenter, Greve (syd for København)
     21. november 2022:   Kolding Landbomuseum, Brødsgaard, Harte (5 km vest for Kolding)

Info om tilmelding til kurset i menuen til venstre.