Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Kursus "Opbygningsbeskæring, korrekt snit, timing mv."

opbygningsbeskæringI takt med SkovByKon's egen nyere forskning og litteratur-studier til kommende fagbog om beskæringens biologi, oparbejdes hele tiden ny viden, som endnu ikke er tilgængelig i Danmark. Grundet den store interesse og tilfredshed med kurset "Beskæring af tykke grene", skønnes der at ville være interesse for et nyt kursus med følgende indhold:

   1. Dette kursus leverer den nyeste viden om opbygningsbeskæring af træer i forskellige miljøer. Ikke mindst formidles de nyeste trends fra Holland og USA.

   2. Endvidere præsenteres den nyeste viden om grenens kobling til stammen, således at beskæringssnittet kan tilpasses grenens biologi. Der gås ind på det korrekte snit MED og UDEN grenkrave.

   3. Sårets lukning med kallus drøftes med og uden grenkrave, således at gartneren kan tolke ældre grensår.

   4. Endvidere sammenfattes den internationale forskning omkring optimalt beskæringstidspunkt. >. Dette emne er særlig vigtigt, hvis vi beskærer tykke grene, som nærmer sig den kritiske grendiameter.

   5. Som en forlængelse af timingen drøftes brug af sårpaste. Nyere udenlandsk forskning viser hurtigere sårlukning ved brug af sårpaste, men hvordan? og hvornår?

 

Målgruppe og fagligt niveau

Kurset henvender sig til ledere, forvaltere, landskabsarkitekter og gartnere. Den biologiske baggrund for korrekt beskæring formidles for alle uddannelsesniveauer og med særlig fokus på praksisnær instruktion og udførelse

 

Kursus-datoer

Kurset udbydes på følgende datoer:

    29. november 2022:   Tune Kursuscenter ved Greve (syd for København)
    22. november 2022:   Kolding Landbomuseeum ved Harte (5 km vest for Kolding)

 

Anonym evaluering af kurset

Evalueringerne fra oktober/november kurset 2019 er vist i følgende graf. Det ses at der var en generel høj tilfredshed med kursets indhold.