Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Kursus "Tveger og vurdering af træers stabilitet, restlevetid og risiko"

tvegeKunder og adskillige tidligere kursusdeltagere har bedt om et kursus i vurdering af tveger, stabilitet, sundhed, restlevetid og vurdering af risikotræer. Jeg vil imødekomme dette ønske med primær fokus på træets biologi og diagnosticering (synlige ydre tegn på degeneration). Målsætningen med kurset er gøre deltagerne dygtigere til at "læse træet" og vurdere dets stabilitet og restlevetid på basis at diagnosen.

   1. Lidt basal teori: hvad styrer træers "ældelse"? Hvilke degenerationsmekanismer er generelle for alle træer? Hvilke mekanismer er særlig udprægede på bestemte jordbundstyper og lokaliteter?

   2. Metode til vurdering af tvegers og grenkoblingers stabilitet og risiko for flæk. Rådscanninger af tveger præsenteres.

   3. Hule stammer: hule stammer er normalt i ældre træer. Men hvornår er det kritisk for stabiliteten?

   4. Årsager til råd i stammer. Råd, som kommer nedefra og råd, som kommer oppefra. Saprofytiske eller parasitiske svampe. Prognose.

   5. Tilpasning af kronen til strukturproblemer og råd i træet

   6. SkovByKon's udstyr til rådscanning vil blive omtalt og evt. demonstreret.

 

Målgruppe og fagligt niveau

Kurset henvender sig til ledere, forvaltere, landskabsarkitekter og gartnere. Stoffet formidles for alle uddannelsesniveauer og med særlig fokus på praksisnær instruktion og udførelse.

 

Kursus-datoer

 

Kurset udbydes på følgende datoer:

    30. november 2022:   Tune Kursuscenter ved Greve (syd for København)
    24. novemver 2022:   Kolding Landbomuseeum ved Harte (5 km vest for Kolding)

 

Evaluering af kurset

Kurset gennemføres for første gang i efteråret 2020. Trods Corona-krise er kurset gennemført med ialt 25 deltagere.

Efter kurset kom følgende kommentarer fra deltagere:

Kirkegårdskonsulent Karin Nygaard Corfitzen fra "Opland Landskabsarkitekter ApS":
"Tak for et meget godt kursus. Ingen tvivl om, at dine input nu er med til at redde rigtig mange træer, som vi før i går ville have dødsdømt."

Ejer og direktør i SITAS A/S, Mini Hvass:
"Tak for et godt og grundigt kursus i går - der var flere gode guldkorn som jeg kunne tage med hjem."

Resultatet af de anonyme skriftlige evaluering er vist i grafen herunder.