Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Kursus "Revitalisering af svækkede træer / bevaring af biodiversitet"

Det er heldigvis blevet mere almindeligt i Danmark at forsøge at forlænge svækkede træets restlevetid gennem målrettet revitalisering. Meget ofte er omkostningerne ved at forlænge et stort træs levetid med 30-100 år mindre end en besværlig fældning, forbedring af lokaliteten og plantning af et nyt mindre træ. Naturbeskyttelse og biodiversitet understøttes også i voldsomt grad gennem revitalisering af ældre træer, fordi gamle og hule træer har mange 1000-fold flere habitater for ikke mindst de udfordrede organismegrupper. 

Bevidstheden har ændret sig meget gennem de sidste 10 år, idet fokus er rykket fra et ensidigt "risikotræ-hysteri" hen mod erkendelse af ældre træers store betydning for biodiversiteten. Især hule træer vil med korrekt overvågning ofte kunne leve videre i mange årtier og ud over den store grønne værdi også have enorm betydning for naturplejen. 

Kurset formål er at give værktøjer til diagnosticering af sundhedsproblemer og vurdering af restlevetid - MED ELLER UDEN en revitalisering af træets vækstmedie. Meget ofte er vækstmediet og rodsystemets sundhed forringet betydeligt, og de negative effekter heraf kan i reglen udbedres gennem skabelse af et dybere og sundere rodsystem og en forbedret vand- og sukker-balance i træet. Emner i kurset er: 

   1. Udvidet teori: hvad styrer træers "ældelse"? Hvilke degenerationsmekanismer er generelle for alle træer? Hvilke mekanismer er særlig udprægede på bestemte jordbundstyper og lokaliteter? Ikke mindst: hvad betyder jordbunden/vækstmediet for træernes degeneration og forventede restlevetid?

   2. Kort sammenfattende jordbundsteori: Naturlige horisonter, humus, dræning, tilbageholdelse af vand i jorden, luftporer og ilt-nedtrængning i jorden.

   3. Bytræ-substrater i Danmark: egenskaber og brug til revitalisering af træer

   4. Jorden i byen: Hvorfor jorden i bymiljøer næsten aldrig opfører sig som "naturlige jorder" - opfyld, gravninger, infrastruktur, komprimering mm. 

   5. Træning i beskrivelse af en jordprofil: Beskrivelse af de forskellige horisonters "rodvenlighed". Vi ser på en rigtig jordprofil.

   6. Tolkning af røddernes forekomst over jordprofilen: Hvad betyder det for træets vandbalance og resistens overfor råd mm?

   7. Gennemgang af teknikker til revitalisering af træer gennem forbedring af vækstmediet
   8. Eksempler på biodiversitets-værdier ved bevaring af gamle hule træer. 

 

Målgruppe og fagligt niveau

Kurset henvender sig til ledere, forvaltere, landskabsarkitekter og gartnere. Stoffet formidles for alle uddannelsesniveauer og med særlig fokus på praksisnær instruktion og udførelse.

 

Kursus-datoer

 

Kurset udbydes på følgende datoer:

    2. december 2022:   Tune Kursuscenter ved Greve (syd for København)
    25. november 2022:   Kolding Landbomuseeum ved Harte (5 km vest for Kolding)

 

Evaluering af kurset

Kurset gennemføres for første gang i efteråret 2022.