Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

Analyse af herlighedsværdier på 15 skovrejsningsejendomme

forside CASES reduced1 0x180

I forbindelse med skrivningen af bogen "Landskabets skjulte muligheder" har Skovbykon besøgt 15 ejendommen og gennemført en analyse af

  • landskabsplanen
  • æstetik i mindre skala
  • vildtpleje og jagtmuligheder
  • eksistens og muligheder for vandige økosystemer (vandhuller, bækløb, våde kær etc.)
  • alders- og strukturvariation på ejendommen
  • fortidsmider og historiske driftsformer
  • variation mellem lukket skov og åbne naturtyper
  • pleje af åbne naturtyper, m.v.

Materialet anvedes kun delvis og spredt i "Landskabets skjulte muligheder". Analyserne og beskrivelserne af de 15 case-studier kan downloades enkeltvis nedenfor, men casene er også udgivet samlet i bogform (ialt 244 sider - se bogshoppen). Der er fokus for forskellige delmål og emner på de forskellige ejendommen. Ved et klik her, åbnes en tabel, som oversigtligt udpeger fokus på de 15 ejendommen.

Alnarp Västerskog 

 Storgaardskoven

 Sjellemosegård

 Billeskoven

 Kalbygårdskov

 Skovdal

 Enderup skov

 Knopgården

 Solberga skov

Harte skov

 Langå Søgård

 Svensson's skov

 Jagtejendom Nordvestsjælland

 Midtjylland privatskov

 Værslev præsteskov

Materialet må ikke anvendes kommercielt uden aftale med Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon. Maksimalt tre rapporter kan bruges til undervisning, men kun hvis rapporterne udleveres i deres fulde omfang. Det er altså ikke tilladt at anvende udpluk af rapporterne uden tilladelse. I tvivlstilfælde kontakt CNN.