Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Makro- og mikroskopisk artsbestemmelse af rødder (MMAR)

ahorn_snitI mange tilfælde øver træernes rødder skade på kloakker, dræn, belægninger og husfundamenter. SkovByKon har investeret kraftigt i metoder til identifikation af de træer, som er skyld i skader på infrastruktur og bygninger - se metode MRR og ITR i menuen.

En anden metode til lokalisering af det ”ansvarlige” skadevoldende træ består i artsbestemmelse af rodprøver. SkovByKon har som eneste firma og rodforsker i Europa påbegyndt opbygning af en database med digitale optagelser af rødders morfologi og anatomi. Figuren viser roden fra en ahorn, som i modsætning til stammeveddet har rige forekomster af aksialt parenkym. Vi vil ofte kunne slægtsbestemme rødder fra kloakker, dræn og murværk. Denne metode kan kun anvendes, hvis forskellige træarter kommer på tale. Ved grupper med flere træer af samme træart, er man henvist at anvende MMR-metoden.