Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

resistograph3Risikobestemmelse med Resistograf

Resistograf-undersøgelser anvendes til nøjagtig bestemmelse af stammens styrke og modstand overfor stormskader. Denne metode er langt mere nøjagtig end rådscanningen, især når man arbejder med hule træer. Når rådscanning eller almindelig vurdering således blotlægger store hulheder i stammen, kan resistograf-undersøgelsen anvendes til - på forsvarlige vis - at lade et bevaringsværdigt træ blive stående en række år endnu på trods af en indre svækkelse.

Resistografen måler med stor nøjagtighed tykkelsen af de sunde og stærke vægge i huletræer ved at registrerer boremodstanden (se figuren).  

Skovbykon er den eneste udbyder af denne målemetode i Danmark.

Metoden har i årtier været en tabubelagt metode i Danmark, fordi man "borer i træerne", og det blev påstået af disse boringer ødelægger Shigos 4. væg og dermed bidrager til råddets udbredelse i træet. Dels er dette ikke videnskabeligt bekræftet og i vore nabolande anvendes resistografer af alle ansvarlige træanalytikere og dels opstår der ved boringen så stor en varmeudvikling at det slår både sporer og svampehyfer ihjel. Hvis der laves dusinvis af prøveboringer kan undersøgelsen naturligvis føre til udbredelse af råd, men få målrettet anbragte boringer kan ofte redde et ellers fældningstruet træ. Mange træer fældes fordi man er i tvivl.

SkovByKon foretrækker at gennemføre resistografmålinger i vækstsæsonen, hvor saft-, gummi- og harpiksflod i reglen lukker hullet i løbet af få dage.

resistograf4Metoden har i særdeleshed sin berettigelse, når alle andre undersøgelser ikke fjerner enhver tvivl og faktuel viden om rest-væggens tykkelse kan være med til at give træet flere ekstra årtier i rest-levetid.