Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Analyse af stammeråd og kronesundhed med droneoptagelser

Eksempel på drone-video ved toptør trækroneKlik HER for video i lav opløsning

Eksempel på drone-video af dybt råddent grensår. Klik HER for video i lav opløsning

controller_droneSkovByKon bruger en mini-drone til foto- og video-optagelser, som anvendes i fire sammenhænge: 1) Dybden af råd i åbne stammesår, 2) Forekomst af fuglereder i hulheder og tveger, 3) Forekomst af revner og åbent råd i tveger, 4) Belysning af omfanget af grendød i træerne med "toptørre". 

  1. Åbne stammesår: I særdeleshed er rådomfanget i åbne beskæringssår i reglen umuligt at vurdere fra jorden, og hvis dronen har plads til at mavøvrere op til sårene er der betydelige besparelser at hente. Normalt kræver det tilvejebringelse af en lift samt en ekstra dags feltarbejde for SkovByKon at undersøge dybt rådne beskæringssår. I nogle tilfælde kan denne analyse gennemføres med det samme via droneoptagelser. 
  2. Biodiversitet / naturbeskyttelse: Hvis der ruger fugle i træers åbne sår eller i tvegebunde, bør fældnings- og beskæringsarbejder udsættes. I andre tilfælde bør beskæring af døde grene tilpasses hensynet til opholds- og ruge-sted for flagermuse, fugle og insekter. De seneste tilfælde af træfældning med dræbte ugle-unger kan måske undgås med en simpel drone-undersøgelse. Se eksempel på dokumentation af spætmejse-rede i hul stamme: spætmejse-rede i høj video-opløsning. Eller i lav opløsning HER
  3. Tveger: Styrken af tvege-koblinger er vanskelige at bedømme fra jorden. Især hvis der er råd ned i tvegebunden, er en rådscanning under tvegen eller en undersøgelse med rådsonde de bedste muligheder, men begge metoder kræver at en lift står til rådighed. Hvis der er mistanke om sprækker/revner i tvegebunden/tvege-hjørnerne kan en drone-undersøgelse ofte afklare dette. 
  4. Især om sommeren kan det være vanskeligt at registrere omfanget af døde grene i toppen af trækronerne. Dette er et meget vigtigt og centralt symptom på især dårlig vandbalance, som også medfører dårlig sukker-balance og hurtig degeneration i træet. Dette kan i reglen meget smukt undersøges med en POI-drone optagelse. Se videoen i linket ovenfor. 

Vi overholder EU-forordningen for droneflyvning med vores udstyr. EU-reglerne har afløst de danske regler. Det er typisk ikke muligt at flyve nær lufthavne, miltære og kongelige anlæg m.m. Se prislisten for ydelser, som involverer droneflyvning.