Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

study guide manual ett

 

 

 

 

 

erasmus_logo

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTION AND ALIGNMENT OF EUROPEAN TREE TECHNICIANS (ETT) QUALIFICATION IN EUROPE" - Project 2020-1-LV01-KA202-077586

 

Produkter fra EU-projekt (Erasmus+) om fremme af ETT-certificering

SkovByKon har repræsenteret Dannmark i et EU-projekt, som havde til formål at forbedre mulighederne for et velordnet forløb hen imod en certificering som European Tree Technician (ETT). Vi præsenterer her de to vigtigste produkter fra projektet, som skal fremme søgning til og eksaminering af ETT-ansøgere. 

SkovByKon har skrevet en kort intro til ETT på dansk samt oversat de fleste "self-check-questions" fra den engelske Study Guide til dansk. Dette materiale kan anvendes af interesserede ETT-kandidater til afklaring af egne kompetencer i forhold til pensum: Klik HER

ETT er en administrativ overbygning til den i Danmark kendte ETW-certificering (European Tree Worker). ETT er i højere grad rettet mod ledelse af træplejeopgaver samt træfaglig rådgivning. Pensum er derfor udvidet i forhold til ETW med hensyn til træbiologi, administration, lovgivning, ledelse og ansvar. Du kan eventuelt læse mere om ETT certificeringen på EAC's hjemmeside (https://www.eac-arboriculture.com/ett-intro.aspx) samt orientere dig om certificering i Danmark på Dansk Træplejeforenings hjemmeside (https://dansk-traeplejeforening.dk/certificering/certificering-introduktion).

SkovByKon ved Christian Nørgård Nielsen har koordinereret den danske indsats i projektet med videre deltagelse af Oliver Bühler og Jacob B. Vind. 

Produkter fra projektet

Projektet er afsluttet per 1. september 2023. Projektet har succesrigt produceret især en "STUDY GUIDE" på engelsk, som er en studie- og lærebog, som formidler pensum for ETT-ansøgere. Denne "Study Guide" kan også med fordel anvendes af andre træplejere som opslagsværk, idet den i vidt omfang formidler den nyeste viden indenfor mange gamle og nye arbejdsområder for træplejere. Ved klikke på Study Guiden's forside ovenfor åbnes denne og kan downloades frit.  

Et andet større produkt er en "MANUAL", som primært er rettet mod undervisere og de personer, som organiserer ETT-eksaminer. Klik på forsiden ovenfor for at downloade Manualen. Der er også udarbejdet konkrete forslag til planlægning af undervisning i specifikke emner / kapitler fra Study Guiden, som samlet kan downloades ved at klikke HER