Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Risikotræer: Tilsyn med træer og ansvar

Selv om skovgæster færdes ”på eget ansvar”, så må også skovejere ”på landet” føre tilsyn med sine træer – i det mindste tæt på veje og forsyningslinier etc.

Men anderledes er det i bymæssig sammenhæng. I byer har borgerne en retmæssigt forventning om, at de kan færdes forholdsvis trygt og sikkert for væltende træer og nedfaldende grene. Ejerne af by-, vej- og parktræer har derfor et ansvar for at føre et vist tilsyn med deres risikotræer. I dag står det klart, at træejeren har et entydigt erstatningsansvar, hvis der sker en skade og ejeren burde have forudset risiko og fare. Et løbende visuelt tilsyn er således en klog investering i forholdet til offentligheden. Også i de integrerede rekreative byskove bør man – i det mindste langs hovedfærdselsårer – have sikkerheden på nethinden.

Spørgsmålet er naturligvis: "Hvor går grænsen"? Hvad burde man have forudset? Hvor langt strækker sig vores ansvar? Skal vi eliminere enhver risiko? Læs nærmere her.

I modsætning til vore naboer mod syd (Tyskland, Holland etc.) har vi i Danmark ikke lov- eller domstolsfæstede regler for disse tilsyn, og det er først indenfor de sidste få år med en række dødsfald at danske myndigheder overhovedet begynder at gøre sig tanker om ansvar og løbende tilsyn. Grundet de omsiggribende nedskæringer i mange instanser, bliver det nok desværre ofte ved ”tanken”. I almindelighed vil den "rimelige forventning" kun være en visuel vurdering af fagkyndigt personale efter en prioriteret plan, men hvor bevaringsværdige træer er åbenlyst svækkede bør man overveje en mere intensiv overvågning.

Kontakt SkovByKon,
- hvis du ønsker en drøftelse om tilsynet
- ønsker at deltage i kursus om overvågning og tilsyn af træer
- hvis du ønsker gennemført en prioritering af Jeres træpopulation hhv. ønsker en plan for tilsynet
- hvis du ønsker at outsource tilsynsopgaven

Ansvars-overdragelse: Husk, at efter risikovurdering fra Skovbykon med skriftlig rapport overgår ansvaret for skader i strid med rapportens udsagn til Skovbykon's forsikring.

Læs nærmere om:
- bevaringsværdige træer
- diagnose af bevaringsværdige træets tilstand
- scanning af træets indre struktur
- hvor stor en risiko fra træer skal vi acceptere at leve med?