Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Diagnose af træets problemer

Der findes mange klassifiseringssystemer for sundhed etc. i den internationale litteratur. Men de lider generelt af det problem at de er statiske – dvs. at de klassificerer træets akutte tilstand uden at give forståelse for de miljøfaktorer, som er årsag til træernes accelererende degeneration.

CNN har udviklet en model for træers gradvise ældelse og degeneration, som dels beror på hele træets livsforløb og historie samt omfatter både træets arkitektur, stofhusholdning, vandhusholdning og interaktion med klima- og jordbundsforholdene. Disse øko-fysiologiske forhold danner den grundliggende ramme og forståelse for træets resistens overfor svampe og insekter samt for træets evne til at tilpasse sig ændringer i omgivelserne (f.eks. fjernelse af nabotræer, kapning af rødder etc.). Modellen er nærmere beskrevet i 3 notater, som kan læses under "artikler/video'er". Modellen er også beskrevet på tysk i en symposieberetning fra Osnabrücker  Baumpflegetage.

Modellen er skitseret i vedlagte figur. Fire grupper af øko-fysiologiske mekanismer behandles i de fire søjler. For alle faktorer og processer gælder at de ydre stressfaktorer stiger med tiltagende størrelse på træet, og disse samspil mellem træet og dets omgivelser styrer træet fysiologiske (og ikke kronologiske) ældelse. Det er den "fysiologiske alder" og ikke den kronologiske alder (talt i antal år) som er interessant for resistensen overfor skader og påvirkninger.