Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Revitalisering af træer

Smutvej 1: Klik HER for at se SkovByKon's koncept for en sikker revitaliserings-proces.

Smutvej 2: Se de tekniske muligheder for revitalisering her (på engelsk)

Lastbil suger

Meget ofte lider bevaringsværdige træer under et ødelagt vækstmedie. Jorden i byen er ofte komprimeret, eller vi plastrer overfladen til med asfalt, fliser eller brosten lagt i komprimeret stabilt grus. Det meste af regnvandet løber i kloakken og træerne arbejder hårdt for at finde nok vand til overlevelsen. Rødderne "gisper efter ilt" på grund af forringet luftskifte mellem atmosfæren og jordluften (ilt nedad og "udstødningsgasserne" op af jorden). Ofte søger træernes rødder meget langt væk og går ofte i kloakker eller generer på anden måde infrastruktur eller anlæg. Man kan dels forbedre træernes sundhed og restlevetid samt nedsætte faren for nedfaldende grene og skåne omgivelserne ved at revitalisere træerne - det vil sige ved at forbedre træernes vækstmedie tæt på træet. Dette kan indbefatte en delvis udskfitning af jord samt tiltag til sikring af god vandtilførsel. Eller problemet kan løses ved at sikre et bedre luftskifte i jorden. Der er mange måder at løse disse problemer på. I Sverige arbejder man i reglen med udbedring af rodmiljøet horisontalt, men det i Tyskland ofte sker gennem en udvidelse af rodrummet nedadtil.

Revitaliserede træer fremmer i meget høj grad kvaliteten af bytræernes biodiversitet, da biodiversiteten i træerne stiger eksponentielt med træets størrelse og alder.

hull i jorden

En af de kritiske valg ved revitaliseringen er kvaliteten af de ny-tilførte jord. Vi har skrevet en artikel om bytræ-substrater (se materialer+video), men valget afhænger i høj grad af den valgte løsning.

Kontakt CNN for en drøftelse af konkrete muligheder for revitalisering og valg af jord/substrat. Se SkovByKon's koncept til opgaven HER. CNN kan også formidle kontakt til praktikere, som kan løse opgaven med effektivt udstyr efter de nyeste methoder udvikllet i udlandet.

I stedet for at udskifte ældre og større træer med mindre og dyre træer, vil det ofte være attraktivt at forsøge at genskabe træets sundhed ved at forbedre deres levevilkår. Der er efterhånden en del positiv erfaring på området fra Tyskland, Holland og Sverige.

I Danmark har SkovByKon nu været involveret i adskillige revitaliseringsprojekter siden 2015 og skrevet artikler om henholdsvis degenerationsmekanismer og revitalisering i Grønt Miljø. Se disse artikler under artikler/videoer. Der er bl.a. gode erfaringer med udluftning af jorden (O2 ned og CO2 op) gennem indbygning af udluftningshuller (se skitse). Senest har CNN fra SkovByKon deltaget i et EU-projekt og bl.a. bidraget med to kapitler om revitalisering af træer til den nye Study-Guide for European Tree Technicians. SkovByKon er således blandt de internationalt førende aktører indenfor området "revitalisering af træer". De to kapitler (på engelsk) kan læses via følgende to links: Teori og Praktik

Se også informationer om revitalisering og monitering af sundhed i SkovByKon's "lille grønne" hefte om god træforvaltning.

Kontakt os for at få lavet en diagnose af træets degenerationsstadie og potentiale for at forlænge sundhed og rest-levetiden.

revitalisering af jord