Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Biodiversitet og byens træer

SkovByKon oplever gennem det internationale samarbejde at der i de fleste europæiske lande er sket en stærk ændring af fokus i forvaltningen af bytræer: Fra at have meget stærk fokus på risiko for væltende træer og nedfaldende grene (Risikotræer - "biosecurity"), lægges der nu langt mere vægt på bevarelse af hule og svækkede træer samt døde grene i kronen. Der er et stærkt stigende ønske om at også bytræerne skal bidrage til habitats-rigdom og biodiversitet

Dette skifte var så udpræget i arbejdet med den nye europæiske standard for beskæring af bytræer, at der gennem adskillige udkast blev anbefalet at døde grene ikke fjernes men kun afkortes for at sikre mest muligt dødt ved i kronen. Det er for forskere i beskæring dog velkendt at sådanne døde stabbe hindrer træets sårlukning og medfører rådudvikling i stammen. Christian Nørgård Nielsen fra SkovByKon fik derfor i den endelige version indført at der bør ske en lokal afvejning af træets sundhed og naturbeskyttelse i håndteringen af dødt ved. 

SkovByKon har gennem mange år specialiseret sig i stabilitetsvurdering af hule træstammer og medvirket til at mange hule træer fremover forvaltes med henblik på længst mulig bevaring af træet. Dette sker dels gennem målrettet beskæring og dels gennem revitalisering af træets vand- og sukker-balance - se SkovByKon's kursus i revitalisering af gamle træer.

SkovByKon råder over Danmarks mest avancerede måleudstyr til vurdering af hule træer og råd/skade i rodsystemet (f.eks. rådscanning, rodkortlægning etc.)

Fra 2022 tilbyder SkovByKon at undersøge trækroner, stammesprækker og hulrum i stammer og grene med video-optagelser fra mini-drone (link). Se f.eks. videoen fra et fredet asketræ med spætmejsens mudder-opbyggede redevæg her