Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Bevaringsværdige træer

bevaringsværdigt træVærdien af gamle træer er 10000-fold større end værdien af unge træer - både hvad angår de oplevelsesmæsssige og de biologiske værdier - klik HER for argumenterne. Sunde gamle træer fremmer velvære, giver stor æstetisk virkning og har en uendelig meget større positiv effekt på klima og biodiversitet end en stribe unge træer.

I byer og haver er aldersfordelingen af træer i reglen meget skæv - med voldsom overvægt af unge træer. Vi bør derfor gøre en særlig indsats for at udvælge og beskytte blandt de mellemaldrende træer i vores ejerskab.

Christian Nørgård Nielsen fra SkovByKon har en stor doktorgrad i træers vitalitet og stabilitet og har arbejdet forskningsmæssigt med træers degenerationsmekanismer. SkovByKon har derfor også udviklet flere undersøgelsesmetoder til belysning af træers sundhed og rodudvikling end nogen anden aktør i Danmark.

Ikke mindst ved beskæring, omlægning af belægning og gravning i rodrummet bør der tages ganske særlige hensyn ved bevaringsværdige træer. Vi har stor erfaring i vurdering af træers sundhed, restlevetid samt revitalisering af svækkede ældre træer. Kontakt os gerne.

aldersfordeling vejtræer Koebenhavn