Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Bevaringsværdige træer

bevaringsværdigt træVærdien af gamle træer er 10000-fold større end værdien af unge træer - både hvad angår de oplevelsesmæsssige og de biologiske værdier. Sunde gamle træer fremmer velvære, giver stor æstetisk virkning og har en uendelig meget større positiv effekt på klima og biodiversitet end en stribe unge træer.

I byer og haver er aldersfordelingen af træer i reglen meget skæv - med voldsom overvægt af unge træer. Vi bør derfor gøre en særlig indsats for at udvælge og beskytte blandt de mellemaldrende træer i vores ejerskab.

Christian Nørgård Nielsen fra SkovByKon har en stor doktorgrad i træers vitalitet og stabilitet og har arbejdet forskningsmæssigt med træers degenerationsmekanismer. SkovByKon har derfor også udviklet flere undersøgelsesmetoder til belysning af træers sundhed og rodudvikling end nogen anden aktør i Danmark.

Ikke mindst ved beskæring, omlægning af belægning og gravning i rodrummet bør der tages ganske særlige hensyn ved bevaringsværdige træer. Vi har stor erfaring i vurdering af træers sundhed, restlevetid samt revitalisering af svækkede ældre træer. Kontakt os gerne.