Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Monitering af træers etablering og vitalitet

Det er en rigtig god ide at følge op på nyplantninger med monitering af træernes tilvækst. Herigennem opnås en meget vigtig erfaring omkring de anvendte bytræ-substrater, plantetyper, dækafgrøder m.m. En sådan monitering er også nyttig efter revitalisering af bytræer, så der opnås dokumentation for de anvendte metoders effektivitet.

Monitering af stamme-tilvækst

Baseret på mange års erfaringer med tilvækstmålinger på træer, sælger SkovByKon nu en færdig pakke-løsning til monitering af by- og parktræers stamme-tilvækst. Pakken indeholder instruks, skemaer, software (excel-ark), målestok, kompas, tuschs, skrivetavle med nakkebånd og målebånd. Instruksen sikrer at målefejl fra år til år holdes på et minimum, idet en meget typisk fejl er problemer med at måle i nøjagtigt samme højde år efter år og samtidigt undgå beskæringssår og udvoksninger på barken.

Monitering af rodvækstmonitering af rødder

I 2020 introduceredes en monitering af rodvæksten omkring nyplantede træer. Dette sker i såkaldte "mini-rhizotroner", som er plexiglasrør som nedgraves i typisk 2 afstande fra det nyplantede træ. Med et rør-kamera kan SkovByKon løbende monitere forekomsten af rødder på overfladen af mini-rhizotronerne. En startpakke med 10 mini-rhizotroner koster 11900 kr. Kontakt CNN for pris vedr. moniteringen af rødder.