Rådscanning

 

forside landskabets sm small2 koebher

 

Overgravning af trærødder, renovering af belægning, LAR og træers rødder

Der gøres desværre utrolig stor skade på træer i by, park og have når der graves hensynsløst i træernes rodrum. For nogle entreprenører er rødder ofte blot en hindring for frit at kunne arbejde i jorden og rødder fræses bort eller graves brutalt over tæt på træet.

Dette kan give en øjeblikkelig reduktion af træets stormstabilitet hvorved der kan opstå risiko for mennesker og materiel. På den længere bane kan der trænge råd ind i stubben og stammen, hvorved træet udvikler sig til et risikotræ. Den måde rødder beskadiges på og den måde hvorpå rødderne igen tildækkes spiller en stor rolle for skadens omfang. Hvis roden skæres korrekt og tildækkes med vækstegnet materiale kan roden i reglen regenerere efter rodbeskæringen.

 

 

 

MEN HVOR TÆT MÅ MAN GRAVE PÅ ET TRÆ?

dryplinje rodbeskæringSom tommelfinger-regel må der ikke graves indenfor kronens dryplinje (se figuren).

Men hvor jorden er fladgrundet vil nogle arter udvikle meget tykke rødder, som er vigtigt for stabiliteten langt udenfor dryplinjen (se figuren). Dette skyldes at når træet ikke kan udvikle dybe rødder, så må træet kompensere ved at udvikle lange, tykke "bardun-rødder".

SkovByKon har derfor haft mange projekter, hvor vi gennemfører analyser af røddernes udbredelse, tykkelse og dybde, så der kan etableres forsvarlige beskyttelsesafstande (og -dybder) ved diverse gravearbejder.

Hvor der graves kritisk tykke rødder over, bør etableres et såkaldt "rodtæppe", som fremmer røddernes regeneration efter beskæringen.

CNN har skrevet artikler om disse problemer. Se materiale-samlingen "artikler og video'er".

Kontakt os for en drøftelse af dit problem.